Национална агенция за приходите получи наградата „Икономика на светло“ на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ). Призът е в категорията „За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата“ за 2016 г. за организираната Лотария с касови бележки. Награждаването се проведе на 12 юни в София, а отличието получи изпълнителният директор на НАП г-жа Галя Димитрова от председателя на АИКБ г-н Васил Велев.

НАП заслужи отличието заради реализираната съвместно с МФ Лотария с касови бележки, чиято основна цел беше да се ограничат укриването на обороти и сивите практики. В категорията, в която приходната агенция спечели наградата, бяха номинирани също Министерство на финансите, ИА „Главна инспекция по труда“, Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност при МС.

Наградите „Икономика на светло“ са първото по рода си признание на бизнеса за постиженията в борбата с неформалната икономика в България. Събитието популяризира сред обществото, както приноса на българските предприемачи, бизнесмени и политици за подобряването и развитието на бизнес средата, така и добрите практики за ограничаване и превенция на неформалната икономика в страната.

Източник: НАП