Министърът на финансите Владислав Горанов проведе работни срещи с Жан Артюи, председател на бюджетната комисия на Европейския парламент (ЕП), и с Ингеборг Гресле, председател на комисията по бюджетен контрол на ЕП в Страсбург, Франция. На срещите бяха обсъдени приоритетите на страната ни по време на предстоящото председателство на Съвета на ЕС през първата половина на 2018 година, както и средносрочните и дългосрочните предизвикателства пред Европейския съюз с оглед отражението им в бюджетната политика и приоритети.След посещението си в Страсбург министър Горанов ще вземе участие в заседанието на ЕКОФИН в Люксембург на 16 юни 2017 г.
Източник: Министерство на финансите