По предварителни данни през април 2017 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, намалява с 1.2% в сравнение с март 2017 година. През април 2017 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран ръст от 4.8% спрямо съответния месец на 2016 година.

Източник: НСИ