Представители на българските и румънските данъчни администрации се срещнаха Букурещ и обсъдиха съвместни мерки за противодействие на данъчните измами и сътрудничеството на приходните администрации в обмена на информация по повод електронната търговия. На срещата бяха коментирани резултатите от съвместната работа на екипите, контролиращи превоза на рискови стоки, както и механизмите за предотвратяване на трансгранични злоупотреби с участието на търговци от Румъния, България и трети страни. Дигиталният обмен на информация между данъчните власти на двете страни води до все по-добри фискални резултати, беше общото заключение на срещата.

От българска страна участваха изпълнителният директор на НАП Галя Димитрова, директорът на дирекция „Фискален контрол“ в НАП Ивайло Тодоров, зам.-директорът на дирекция „Данъчно-осигурителен контрол“ Пламен Димитров, директорът на „Централно звено за връзка“ Антоанета Съева и експерти от българската приходна агенция, ангажирани с осъществяването на контрол при внос и търговия със стоки с висок фискален риск. От румънска страна делегацията беше водена от Богдан-Николае Стан, президент на Национална агенция за фискална администрация.

По време на срещата двете администрации обсъдиха допълнителните възможности за подобряване на обмена на информация, както и начините за по-ефективно използване на двустранното споразумение за сътрудничество. Набелязани бяха и конкретни мерки за взаимодействие и 24-часов обмен на информация между двете администрации. От румънска страна бяха споделени добри практики за контрол на движението на стоки с висок фискален риск, декларирани като транзит за трети страни. Северните ни съседи благодариха за успешното сътрудничество между двете администрации до момента и споделиха, че благодарение на предоставена своевременна информация от страна на НАП, на територията на Румъния са конфискувани контрабандни стоки за над 1 млн. румънски леи.

Като пряк ефект от дейността на фискалния контрол в България за последните 3 години НАП отчита над 2 млрд. лева ръст на данъчна основа при вътреобщностни придобивания, декларирана от фирми, осъществяващи внос на стоки с висок фискален риск. Звеното за фискален контрол в НАП беше създадено през 2014 г. със задача да контролира данъчните рискове при внос и търговия със стоки като плодове и зеленчуци, захар, брашно, месо и месни продукти, олио. Движението им на територията на страната се следи от екипи на приходната агенция на всички граници, както и от мобилни групи във вътрешността на страната.

Снимка на изпълнителния директор на НАП г-жа Галя Димитрова и президента на НАФА, Румъния – г-н Богдан Николае Стан

Източник: НАП