През периода януари март 2017 г. износът на България за трети страни се увеличава с 20.1% спрямо същия период на 2016 г. и е в размер на 4 243.3 млн. лв., a вносът нараства с 41.8% и е на стойност 5 158.3 млн. лева.

Източник: НСИ