През май 2017 г. общият показател на бизнес климата нараства с 3.2 пункта в сравнение с април, като ръст на показателя се регистрира във всички наблюдавани сектори – промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги.

Източник: НСИ