Пътуванията на български граждани в чужбина през април 2017 г. са 548.8 хил., или със 17.7% над регистрираните през април 2016 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през април 2017 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) – 46.4%, следвани от пътуванията със служебна цел – 27.6%, и пътуванията с цел почивка и екскурзия – 26.0%.

Източник: НСИ