НАП уведомява своите клиенти, че считано от 1 юни банковата сметка на офис Перник за принудително събиране на публични вземания ще бъде закрита. От тази дата сумите за плащане на публични задължения по образувани изпълнителни дела в НАП, както и по актове, издадени от различни от НАП органи, следва да се превеждат по сметката за принудително събиране на публични вземания на ТД на НАП София. В случай на превод по закритата банкова сметка на офиса след 1 юни, наредените средства ще бъдат върнати на платеца от неговия доставчик на платежни услуги.

Без промяна остават банковите сметки за приходи на централния бюджет, НОИ, НЗОК и ДЗПО, по които се заплащат дължимите данъци, осигурителни вноски и наказателни постановления, издадени от органи на НАП.

Информация за актуалните банкови сметки можете да откриете в рубрика „Плащане“.

Източник: НАП