През март 2017 г. спрямо февруари 2017 г. намалява производството на твърди горива – с 31.4%, безоловен бензин – със 17.9%, дизелово гориво – с 23.3%, природен газ – с 9.1%, и електроенергия – с 2.5%. Производството на пропан-бутанови смеси остава без изменение.

През март 2017 г. спрямо февруари 2017 г. нарастват доставките на пропан-бутанови смеси – с 15.2%, безоловен бензин – с 33.3%, и дизелово гориво – с 12.9%. Същевременно намаляват доставките на твърди горива – с 29.8%, природен газ – с 13.2%, и електроенергия – с 10.2%. 

Източник: НСИ