През първото тримесечие на 2017 г. коефициентът на безработица е 6.9%, а коефициентът на заетост за населението на възраст 20 – 64 навършени години е 68.6%. 

Източник: НСИ