Дирекция СИДДО при ЦУ на НАП уведомява своите клиенти, че на 18 май 2017 г. няма да провежда консултации по проблемите на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане поради ангажираност на служителите от дирекцията в международна конференция. 

Извиняваме се за причиненото неудобство.

Източник: НАП