Председателят на Националния статистически институт Сергей Цветарски и председателят на Българската академия на науките академик Юлиан Ревалски  подписаха Споразумение за сътрудничество и стратегическо партньорство при обмен на информация между двете институции.

Източник: НСИ