НАП започна кампания, с която напомня на физическите лица, които все още не са заплатили декларираните от тях данъци върху доходите, че срокът за това изтече. Приходната агенция уведомява своите клиенти за просрочените им задължения чрез унифицирано електронно съобщение.

Срокът за подаване на декларациите на физическите лица изтече на 2 май 2017 г. В същия срок гражданите трябваше да заплатят и дължимия данък, деклариран в тях.

Детайлни справки за просрочените публични задължения, клиентите на НАП могат да направят чрез e-портала на НАП с електронен подпис или с ПИК.

Източник: НАП