Председателят на Националния статистически институт Сергей Цветарски ще участва в 33-тото заседание на Комитета на Европейската статистическа система (КЕСС), което ще се проведе на 17 – 18 май 2017 г. в Евростат, Люксембург. Срещата е втората за тази година от общо четирите редовни годишни заседания на Комитета.

Източник: НСИ