Сезонно изгладените данни за БВП по експресни оценки показват растеж от 3.4% през първото тримесечие на 2017 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година.

Източник: НСИ