В актуален обзор рейтинговата агенция Moody’s Investors Service определя българската банкова система като концентрирана и конкурентоспособна, процесите на управление на риска са подобрени и съществува регулаторна и надзорна рамка, която непрекъснато се развива в съответствие с регламентите и стандартите на ЕС.

Анализаторите на Moody’s отчитат силна конкуренция на българския банков пазар, като оценяват положително участието на чуждестранни банки в местната банкова система. От агенцията констатират, че към 30 септември 2010 г. около 82 на сто от банковите активи са под контрола на чуждестранни инвеститори, а почти всички банки са частни. „Това допринесе за по-добро управление на риска и за франчайз развитие на банките чрез по-качествено обслужване и повече нови продукти“, се посочва в анализа. Българският банков сектор запазва своята гъвкавост и има силни капиталови буфери, подчертават от Moody’s. Агенцията посочва още, че българската регулаторна система е добра, с добро равнище на надзор, упражняван от банковия регулатор – Българска народна банка.

Припомняме, че в края на 2010 година Moody’s потвърди кредитния рейтинг на България Baa3 с положителна перспектива в резултат на разумната фискална политика на правителството, ниския държавен дълг и поддържането на значителни фискални резерви. Дисциплинираната фискална политика намери отражение и в предварителните оценки за изпълнението на консолидираната фискална програма за декември 2010 година.

Оригиналния текст на Moody’s Investors Service можете да видите ТУК.
Източник: Министерство на финансите