Министерството на финансите публикува прогнозата за нетните касови потоци на единната сметка в Българската народна банка за месец януари 2011 г. и отчетни данни за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система (ДФГУДПС), известен като „Сребърен фонд“, към месец декември 2010 г.
Източник: Министерство на финансите