По предварителни оценки дефицитът по консолидираната фискална програма на касова основа за 2010 г. е 2,8  млрд. лв. (3,9 % от прогнозния брутен вътрешен продукт).

В годишен план приходите по републиканския бюджет за 2010 г. са изпълнени малко над 100 %.

Предварителната оценка за дефицита на начислена основа за 2010 г. е 3,6 % от прогнозния брутен вътрешен продукт.

Фискалният резерв към края на декември 2010 г. е в размер на 6,0 млрд. лева.

Статистическите данни и Информационният бюлетин за изпълнението на консолидирания бюджет към 31 декември 2010 г. ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите на 31 януари 2011 година.
Източник: Министерство на финансите