Счетоводни услуги Пловдив

Счетоводни услуги Смолян

МСС Счетоводна кантора

начало за нас контакти клиенти
 
         
  Счетоводно обслужване      
 

Пълно счетоводно обслужване
Труд и работна заплата, Личен състав
Счетоводни справки
Годишни и междинни счетоводни отчети
Складово стопанство
Статистически справки
Данъчна защита
Публикуване на ГФО в Агенция по вписванията
Годишно счетоводно приключване
Интернет банкиране
  Счетоводни услуги   
         
         
 
         
  Счетоводство на кооперации      
 
Особеностите за водене на счетоводство на кооперации са регламентирани в:
ЗАКОН ЗА КООПЕРАЦИИТЕ
ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО
ЗАКОН ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР
И ОЩЕ НАД 200 НОРМАТИВНИ АКТА

  Счетоводство на кооперации 


 
         
         
 
         
  Външни ТРЗ услуги      
 
За фирми с вътрешно счетоводство, които не желаят наемане на отделен счетоводител, който да извършва ТРЗ дейността.
Предоставят се експертни счетоводни услуги в областта на обработката, воденето и отчитането на всички дейности, свързани с Труд и работна заплата и Личен състав.
Намаляват се разходите и се повишава качеството на ТРЗ обслужването във фирмата.


  Персонал ТРЗ  
         
         
 
         
  Нашите клиенти      
 
Нашите клиенти са един от най-ценните ни активи.
Ето защо ние се отнасяме към тях с грижата и вниманието, което заслужават.
Радваме се да работим с клиенти, които оценяват работата с нас и изграждаме дългосрочни взаимоотношения.
Нашите клиенти постигат целите си с нас като техен най-доверен партньор.
Ние винаги искаме да знаем, какво нашите клиенти мислят за нас. Тяхното мнение ни позволява да работим още по-добре.
  Клиенти за счетоводство  
         
         
 
 ©"МСС Счетоводна кантора". Всички права запазени. Счетоводни услуги Пловдив